Начини на плащане

  • Първа вноска- 30%; 2 седмици след подписване на предварителния договор
  • Втора вноска - 40%; Платима до Февруари 2007 г.
  • Трета вноска - 30%; платима в рамките на 5 дни от издаване на и получаване от КУПУВАЧА на Акт, доказващ приключването на строителните работи – Акт 15 за сградата, в която се намира имота.

Галерия