Дружество за отдаване под наем

Собствениците на апартаменти могат да се възползват от услугите на дружество за отдаване под наем, за да направят допълнителна печалба от своя имот освен капиталовата печалба. Следва списък на обичайните задължения, извършвани от дружество за отдаване под наем:
  • Обслужване, почистване на стаите, сменян на хавлии (в зависимост от изискванията на тур оператора)
  • Ремонти по ел. мрежата, канализацията и други малки ремонти
  • Поддръжка на обзавеждането и инсталациите в апартамента
  • Водомери и електромери
  • Превеждането на наема по сметка, посочена от клиента.
  • Маркетингов бюджет за развитието
  • Дружеството за отдаване под наем може да организира заплащането на годишния данък „Сгради”, който може да се удържа от дохода от наем

Галерия