Задължения на дружеството

Дружеството ще изпълнява обичайните задължения, очаквани от такъв вид дружетво, като някои от тях са изредени по-долу

 • Пазачи
 • 24 часова охрана
 • Градинари
 • Поддръжка на басейните
 • Спасители на плажа
 • Подизпълнител за електрическата мрежа
 • Подизпълнители за водопроводната мрежа
 • Сметосъбиране
 • Амортизационен фонд
 • Поддръжка на пожарната безопасност
 • Украса
 • Поддръжка на асаньорите

Галерия